Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

X Konferencja "ZaBaWa" - Oblicza wpływu społecznego, 26-28 maja 2023, Niepołomice

Po pandemicznej przerwie mamy przyjemność zaprosić Państwa na dziesiątą, jubileuszową edycję Konferencji "ZaBaWa", która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2023 na Zamku Królewskim w Niepołomicach, koło Krakowa.

UWAGA: rejestracja przedłużona do 12 kwietnia (patrz: zakładka Rejestracja).

Pomysł utworzenia grupy badaczy wpływu społecznego, której członkowie mogliby wymieniać doświadczenia, konsultować swoje pomysły oraz realizować złożone przedsięwzięcia badawcze, wygłosił prof. Dariusz Doliński podczas VI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Lublinie, we wrześniu 2009 roku. Grupa ta przyjęła nazwę ZaBaWa – Zespół Badania Wpływu (w domyśle: Społecznego). Jej spotkania mają formę corocznych Konferencji, które stanowią interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko wpływu społecznego: z perspektywy teoretycznej, empirycznej i praktycznej. Pierwsza edycja konferencji tego zespołu odbyła się w 2011 roku w Krakowie, a w tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na jej dziesiątą edycję.

Z uwagi na jubileuszowy charakter, Konferencja w całości odbędzie się na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Tematyka Konferencji

Tematyka Konferencji obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego pojawiające się na różnych płaszczyznach życia. Nawiązują one do takich sfer jak:

 • techniki i metody wywierania wpływu społecznego w teorii i praktyce;
 • skuteczność wpływu społecznego;
 • uwarunkowania wpływu społecznego;
 • relacje między poznaniem społecznym a wpływem społecznym;
 • wpływ społeczny w przestrzeni społecznej (w mediach, reklamie, biznesie, polityce);
 • wpływ społeczny w sztuce (w filmie, fotografii, literaturze, malarstwie);
 • wpływ społeczny w środowisku pracy;
 • perswazja, manipulacja, kłamstwo;
 • wpływ społeczny w szkole, w procesie nauczania, wychowania i edukacji;
 • wpływ społeczny w bliskich związkach ( w relacjach intymnych, w relacjach przyjacielskich);
 • wpływ społeczny w rodzinie;
 • wpływ społeczny w pracy psychologa klinicznego/psychoterapeuty (w psychoterapii, poradnictwie psychologicznym, w procesie leczenia);
 • wpływ społeczny w sądownictwie, resocjalizacji, ośrodkach penitencjarnych.

Patronat nad wydarzeniem objęły następujące instytucje:

 • Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
 • Komisja Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
 • oraz Instytuty Psychologii i Psychologii Stosowanej na UJ

We wszelkich sprawach związanych z koneferencją prosimy o kontakt na adres zabawa@uj.edu.pl